måndag, september 22, 2008

Bästa sättet...

.. att snabbt få svar i en telefonkö, är att lägga in en stor, hård karamell i munnen. Väntetiden förkortas med 99%.

*****

Inga kommentarer: