lördag, december 06, 2008

Jag har nu blivit awarderad

För andra gången har jag nu fått vidstående utmärkelse. Första gången var det Marianne och nu Annika, som förärat mig denna.

Jag är dubbelt hedrad.

Nu ligger ansvaret på mina axlar att utse sju andra berömvärda insatser i bloggvärlden. Eller kanske måste jag ta till fjorton stycken, eftersom jag är dubbelawarderad.

Det blir svårt. Och jag måste få återkomma med detta.

*****

Inga kommentarer: