måndag, december 23, 2013

Succékurs i repris - Del två: Julklappsutdelningen

Del 2 i julkursen.

Del 1 publicerades igår och bör ha lästs innan man ger sig i kast med den svåra uppgiften på julaftonskvällen.


-----

Julklappsutdelningen är för många själva höjdpunkten på julhelgen. Visst skall den vara trevlig och rolig, men den bör ändå genomföras med sans och under ordnade förhållanden.

Utse därför en seriös person med god läskunnighet och sinne för rättvisa. Det är också bra om personen är relativt smidig, eftersom vissa klappar kan ligga lite krångligt till under granen och vi skall inte uppvigla till otyglad munterhet om personen ifråga råkar välta den i sin iver att vara till lags.

Jag vill också betona att behovet av tomte är betydligt överskattat. De är ofta dyra, och ibland till och med lätt berusade av alltför mycket glögg. Några kvällstidningar är heller inte nödvändiga för en fullständig jul. Snarare tvärtom.

De förmodade julklappsmottagarna bör nu lugnt sitta ned och ge utdelaren sin odelade uppmärksamhet. Det är också lämpligt att tindra när den nu utsedde distributören metodiskt tar upp paket efter paket och läser de obligatoriska rimmen på juladresserna. Läsningen bör ske med stor känsla och empati med tanke på att till exempel tumvantar inte är vad lilla Svea har önskat sig istället för en spinnspörulle. Utdelaren bör också lägga sig vinn om att så jämnt som möjligt fördela gåvorna mellan de församlade. Det är inte snyggt att favorisera eller förfördela någon. Skulle det ske, bör den i förväg bland de församlade, utsedda deltagarna i krisgruppen träda in. Diskret och med yttersta integritet.

Observera även att det är absolut förbjudet för mottagarna att börja öppna klapparna innan samtliga är utdelade. Även utdelaren bör ha erhållit sin beskärda del. Dock utan synliga tecken på de förmåner i form av rim och empati som gällt för övriga församlade.

Öppnandet av paketen bör ske i tur och ordning, eftersom alla skall beredas möjlighet att se den reaktion som mottagaren uppvisar. Förslagsvis sker detta moturs i rummet. (Medurs är så rasande förutsägbart och banalt.) Respekt bör visas paketinslagaren. Riv därför inte sönder omslagspapperet utan visa vördnad, genom att lugnt och metodiskt avlägsna snöre och tejp. Papperet viks ihop snyggt och prydligt, så att det tar mindre plats på sin förvaringsplats i förrådet i väntan på nästa jul. Snören lindas runt tomma toalett- eller hushållsrullar, för att inte förfaras. Att försöka göra nystan av dem är rent förkastligt.

Härefter sker tackceremonin, då var och en går runt och tar i hand och bockar eller niger. (Det är valfritt vilket nuförtiden, då vi tillämpar strikt genusperspektiv och således inte skall ta hänsyn till könstillhörighet.) Märk att alla skall tacka alla, oavsett om julklapp mellan parterna har utväxlats eller ej. Ett och annat dåligt samvete kan kanske väckas, vilket ofta har positiv effekt på nästa års julfirande.
Först när allt detta är genomfört har ägande- och förfoganderätten över presenterna övergått från givare till mottagare och julen blir riktigt god.

Hur resten av kvällen genomlevs är valfritt, bara den innehåller ett risgrynsgrötsavbrott, där mandel skall ingå.

God Jul!

*****

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket läsvärt och till min glädje hög igenkänning. För kännedom, undertecknad har sin givna plats i krisgruppen. Varje år.
God Jul Bert /bettankax

Bert Bodin sa...

bettankax: Bra att du tar ditt ansvar.

God Jul!