lördag, mars 22, 2014

Jag skrev ett kort ...

.. inlägg om girighetens ansikte på Swedbanks Facebooksida.
Jodå - Jag fick ett svar. Inget överraskande. Förmodligen en färdig text som används flitigt. För i vanlig ordning visas ju inget annat än att 74% i lönelyft är något som är normalt och ett helt ansvarsfullt agerande.

Vi känner alla igen resonemanget. Det har hänt förr och det kommer att hända igen. För vi orkar inte bry oss. Och det är precis det som topparna räknat ut.

En bekant skriverpå Facebook:

DN påminner i dag om att Sundström, som arbetsmarknadsminister, för nio år sen angrep direktörernas "överdådiga" lönehöjningar och krävde återhållsamhet. Nu skyller han på att det inte han som bestämmer arvodet som ordförande i Swedbank. Sundström verkar även ha överlåtit bestämmanderätten över sin moral till Swedbanks ägare.

Och här är bankens svar på mitt inlägg:

Hej
Vi förstår att ersättningarna till bankens styrelse kan upplevas som väldigt höga och visst är det mycket pengar.
Det är bankens ägare som beslutar om vem som ska sitta i styrelsen och hur stor ersättningen ska vara. Swedbank är ett stort företag med ansvar över många människors och företags pengar. Vi behöver kunna rekrytera experter och människor med speciella erfarenheter. Kan vi inte rekrytera de duktigaste finns det en risk att VI förlorar vår konkurrenskraft och levererar sämre banklösningar.
Swedbanks ersättningspolicy säger att vi ska vara marknadsmässiga men inte marknadsledande. Det gäller alla våra medarbetare, från styrelse till rådgivare. När man jämfört arvodena i Swedbank med arvodena i liknande företag har man kommit fram till att den här nivån ligger i linje med jämförbara bolag. Ersättningen till styrelsen har legat stilla under de år som banken varit bunden av villkoren i statens garantiprogram och någon höjning kommer inte göras innan banken lämnat garantiprogrammet. /Ann

*****

4 kommentarer:

Jan S sa...

Kanske dags att byta bank.
Sundström har väl aldrig utmärkt sig på något positivt sätt vad jag vet.
Stötande med dessa groteska ersättningsnivåer, oavsett vilken bransch det gäller.
Personerna i toppen är totalt fartblinda och tror sig stå över allt och alla.
Men, mycket vill ha mer, girigheten får hela tiden fler ansikten.

Allmycke sa...

Mig veterligen har Sundström ingen högre utbildning i ekonomi, så hur kan han vara en expert eller så oersättlig i styrelsen att han förtjänar en sån här löneförhöjning.

Bert Bodin sa...

Jan S: Jag bytte bank för precis ett år sedan. Från Nordea till Swedbank. Beslutet kom efter en liknande situation som nu. Styrelseordföranden blev tillfrågad om hur de kunde ge VD sådana förmåner och en 12 miljoners lägenhet. -Jag skulle gärna ge honom flera lägenheter.Det visade ett sådant kundförakt att jag bestämde att ta kontakt med en annan bank. Det blev Swedbank. Så nu är man i klistret igen.

Bert Bodin sa...

Allmycke: Det är mycket "inavel" i de där kretsarna.