torsdag, december 18, 2014

Attn.: Herr Söder

En liten historia, som kanske kan lära dig ett och annat. Den handlar om en av Norrbottens f.d. landshövdingar, profilen Ragna Lassinantti.

Ragnar L var i Malmö på en träff med övriga landshövdingar i Sverige, varpå han ansåg sig vara lite illa stadd vid kassa och besökte PK-banken för att ta ut lite likvida medel. Ragnar var ju inte van att behöva legitimera sig hemma, varpå han blev förvånad när postkassörskan avkrävde honom legitimation.

Passet medförde han dock och halade fram detsamma. Postfröken såg då att hans födelseort var Pello och frågade snorkigt;
 - Pello, ligger inte det i Finland?
 - Fröken, svarade Ragnar Lassinantti, Pello ligger i Sverige och har till skillnad från Malmö alltid legat i Sverige.

-----------
Historian cirkulerar bl.a. på Instagram i form av en insändare. Där är historian dock lite förvanskad, även om andemeningen är densamma. Den version som jag redovisar ovan är mera riktig. Tack till min kollega Sari för den.

*****

Inga kommentarer: