tisdag, december 16, 2014

Gå ur kyrkan

Någon undrade varifrån talibanvanvettet kommit.

Det vanvettet uppstod i den sekund någon snedvriden religiös ledare lovade vackra jungfrur i någon obskyr himmel till de som gav sig åt den s.k. rätta läran. Det vanvettet har inte uppstått nu. Det vanvettet pågår hela tiden. Inte bara i Pakistan.

Och hur jungfrurna hamnade där de nu ska återfinnas, har ingen någon aning om. Ty de kan väl knappast vara martyrer, va? Det kan förmodligen bara män bli.

Religion leder oftast till elände och trångsynthet. Undvik den.

*****

Inga kommentarer: