onsdag, maj 20, 2015

Våga tänka nytt

Häromdagen kom Leif Pagrodsky med ett förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter. Han vill avskaffa avgifterna i kollektivtrafiken i Stockholm. Istället skulle kommersiella intressen i stans centrum stå för fiolerna tillsammans med höjd landstingsskatt och marginellt högre arbetsgivaravgift.

Förslaget är utmärkt. Men det är lite tvehövdat. I och för sig skulle de som tjänar på att folk drar sig in mot centrum, också ska betala lite för det. Men sedan slår mig tanken att hela idén blir lite konstig. Det skulle locka fler till kollektivtrafiken - jovisst! Men behöver man korka igen det redan till bristningsgränsen överfulla Stockholm? Vi vet alla (eller åtminstone hör vi gnyet) över hur dåligt kollektivtrafiken redan idag har svårt, att svara upp mot de behov som finns. Dagligen hör vi hur än det ena, än det andra spåret ut och in från huvudstaden är spärrat av diverse orsaker.

Idag får Leif också mothugg i samma tidning i ett ledarstick av Johannes Åman. Det tar också bland annat fasta på den dåliga infrastrukturen.

Mitt förslag är förstås ett annat. Mera radikalt och för institutionen Stockholm något helt och hållet otänkbart. Men jag hävdar med en dåres (!??) envishet att det största felet i båda ovanstående resonemang är att de inte vågar tänka färdigt. Stordrift av städer är inget framgångsrecept. Riksdag och regering måste våga tänka nytt, eller åtminstone tänka mera rätt. Och det gäller inte bara de folkvalda. Näringslivet skulle också tjäna på att sticka näsan utanför tullarna och se att det finns folk, som inte vill, inte kan flytta till arbetsplatserna i eller i närheten av storstäderna. Inse att det finns ett land utanför SL:s trafiknät, där det finns bostäder, skolor, och människor som trivs istället för att bli behandlade som myror.

*****
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: