söndag, juni 21, 2015

Man vet aldrig ...

.. vem som sitter runt hörnet.

Till vänster Benke. Till höger Klubbhornsstekel av någon snygg sort.


*****

Inga kommentarer: