torsdag, november 16, 2017

Återigen

Hur mycket ska vi behöva läsa och höra, i svallvågorna kring metoo-fenomenet. Nu uppdagas det ena efter det andra i medievärlden, i kultursfären, i juristkretsar och jag vet inte var.

TV-produktioner ställs in. Radioprofil (Varför är snart alla som jobbar "profiler". Nytt modeord.) får sluta, eller i alla fall tystna. Teaterföreställningar kan inte ges. Sistnämnda på statusscenen Dramaten i Stockholm, där en skådespelare tydligen haft frispel och kunnat uppföra sig så att hen spridit skräck bland övriga medarbetare. Och detta med ledningens vetskap! I alla fall enligt både SR och DN idag.

Min undran börjar snart bli utnött. Vad är det för "ledning"? Vilken kompetens har de som sitter där?

Alla arbetsplatser, alla arbetsgivare som jag haft genom mina 45 yrkesår, har haft och praktiserat stränga regler vad gäller etik och moral. Regler som funnits inskrivna i personalhandböcker och som inpräntats av chefer i alla möjliga sammanhang. Ingen får diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning eller ursprung. Punkt.

Handlar det om det gamla vanliga på de arbetsplatser som nu figurerar i media? Det vill säga: Har chefer tillsatts på oklara meriter, där grundkursen fattats.

Tycker det börjar bli ett mer och mer vanligt symptom i vårt jämställda land, där vi förnumstigt slår oss för bröstet som ledande på område efter område.


*****
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar