onsdag, december 19, 2007

Hur orkar de

I mitt jobb har jag med folk att göra. Kunder. De heter förstås en massa olika saker och i mina sammanhang är det väldigt viktigt att namnen blir korrekta.

Nuförtiden finns förstås en mångfald varianter av namn. Något som vi i vårt mångkulturella samhälle måste acceptera. Det som ständigt förvånar mig är fantasirikedomen, när det gäller svenska namn.

Hur känns det att heta Ingehla Skrakenstierna-Oloffsohn, eller Roger Karlsson (men som stavar det Rhoger Carlzon)? Att alltid, ständigt, varje gång behöva bokstavera sitt namn, för att det skall bli rätt.

Lika förvånad blir jag över sådana som stavar mitt namn Berth.

Hur orkar de?

*****

Inga kommentarer: