fredag, juni 13, 2008

Vem hör, vem ser

Debatten om huruvida vår statsmakt, i form av Försvarets Radioanstalt (FRA) skall få möjlighet att avlyssna all kabeltrafik, är het i dessa dagar. Själv har jag av någon anledning missat "upploppet" och inser att det nu är skrämmande nära att Riksdagen håller på att göra Sverige till ett föregångsland, en spjutspets som riktas fel, och slutligen borrar sig ner i helt fel jordmån. Inget annat land i Europa kommer att ha så långtgående insyn i sina medborgares göranden och låtanden på nätet.

E-post, nätsurfande... Allt kan kartläggas. På individnivå!

Många har skrivit om detta. Många är mycket mer insatta i frågan än jag.
Men det lilla jag ser och hör, ger mig rysningar.

Här följer några lästips.
Stoppa FRA-lagen.
Farmorgun
Gabrielles blogg.
Ms Garbo.
Ærø with a view over the world.

*****


Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: