torsdag, juli 24, 2008

Stick

Nu har FRA-ledningen börjat gå på charmoffensiv. Man undrar varför. Vill de rädda sina egna arbetstillfällen, bara. Eller har de fått i uppdrag att försöka blidka oss medborgare.

Jag vet inte om du lagt märke till platsannonserna, där FRA försöker vara lustiga med skattemedel och annonsera efter folk, som inte är intresserade av att läsa grannens e-post.

Eller herr generaldirektörens generösa ridålyftande, där han berättar om myndighetens spännande vardag.

Nu sticks det hål på FRA-ballongen. Från flera håll. Men här hittar man en av de bästa nålarna.

(Efter tips från Josh.)

*****

Inga kommentarer: