lördag, december 05, 2015

Tillhör världen

Samernas rättigheter till markområden är ständigt föremål för diskussioner av olika slag. För det mesta håller jag med dem. Bland annat tycker jag att alla svenskar ska uppskatta och uppmuntra rennäringen. Ekologisk djurhållning i hundratals, ja kanske tusentals år.

De har också rätt till jakt i nationalparker. Det utnyttjas också av dem. Med ett undantag.

Sareks och Stora sjöfallets nationalparker har varit fredade för jakt sedan 1909. Det har betytt att vi där har en världsunik älgstam. De mest storvuxna älgarna i världen återfinns här. Samerna har egentligen rätt att jaga dem, men har "avhållit sig från att nyttja den".

Naturvårsverket vill nu förhandla om att skydda just den älgstammen och skapa ett avtal med samerna om att just den detaljen ska faställas i avtal. Samerna motsätter sig just detta och menar att de kan fortsätta att avhålla sig.

Området är sedan 1996 utsett till världsarv. Staten vill förstås försäkra sig om att den aktuella älgstammen ska bevaras, eftersom Unesco anser att den utgör "ett värde för hela världen att vårda och beskydda".

Jag hoppas att samerna också vill tillhöra "hela världen".

*****
Läs mer här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: