torsdag, juli 14, 2016

Man kan vara tacksam ...

.. för lite ibland. Till exempel att någon kommer och tömmer slam.

Vi har den servicen årligen, trots att vi har ett litet minireningsverk. Egentligen sägs det att vartannat år skulle räcka. Men hellre en gång för mycket.


*****

Inga kommentarer: