måndag, februari 05, 2007

Klondike, nej tack

Det råder feber i mineralbranschen. Allt som glimmar, verkar vara guld. Kina frågar efter järnmalm. Gruvorna här i Norrbotten går för fullt. Järn och koppar strömmar ut från länet, åt alla håll i världen.

Bergsstaten, med huvudkontor i Luleå, är den myndighet som beviljar undersökningstillstånd med mera, för hugade spekulanter. De har vissa regler att hålla sig till. Mineralundersökningar/prospektering får inte ske

1. inom nationalpark (undersökningsarbete får ej beviljas)

2. inom natur- eller kulturreservat i strid med föreskrifterna

3. inom obrutna fjällområden

4. om 'väsentlig ändring av naturmiljön' kan uppstå

... med flera punkter.

"Undersökningsarbete är ej tillåtet eller tillåts endast p.g.a. dispens", står det också i regeringens föreskrifter och riktlinjer för verksamheten.

Men nu naggas det, både i kanten och mitt inne i kakans fyllning. Routevare mitt i den skogsfyllda Tjuoltavagge som skär nordvästut från Kvikkjokk, rakt mot Sareks nationalpark. En järnmalmsfyndighet som i första hand skulle innebära 10 års brytning. Eventuellt finns även titan i området. Brytvärdet är konstaterat och finansiärer för att ordna till infrastrukturen kring gruvdriften söks. Transport, först genom väglöst land till Kvikkjokk, där vägen tar vid. Och den vägen lär få byggas ut rejält, om den skall klara tunga transporter. Malmen skall transporteras till Murjek för vidare transport per järnväg till Luleå malmhamn.

Kan verkligen 10 års drift försvara en sådan satsning. Ekonomiskt och naturvårdsmässigt. Det betvivlar jag och hoppas att gruvan förblir en dröm.

I Sjaunjareservatet pågår också provborrning. Sjaunja ingår i världsarvet Laponia, det vill säga det värdefulla jätteområde som dessutom omfattar nationalparkerna Stora Sjöfallet, Muddus, Sarek och Padjelanta. Men i ivern att utvinna metaller är tydligen inget heligt. "Det gäller ju bara en provborrning", säger prospekteringsbolaget och Bergstaten. Jovisst! Men av vilken anledning, om det inte är för att undersöka om det finns brytbara mineraler.

Enligt min mening så strider båda dessa aktiviteter (och det finns fler) mot en eller flera av ovanstående riktlinjer.

Nu håller Malmberget på att trilla ner i underjorden på grund av gruvdrift. Och Kiruna stads centrala delar skall flyttas.

Räcker inte det?Läs mer om
Bergsstaten
Världsarvet Laponia

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: