lördag, november 18, 2017

Protokoll ...

.. 18 nov rörande stugexpedition under innevarande helg.

Efter diskussion med berörda parter och telefonmöte/konsultation med externa parter i snöröjningsskrået, beslutades att expeditionen skulle skjutas upp till morgondagen.

Det ansågs heller inte ekonomiskt och miljömässigt hållbart att värma upp huset till en för innehavarna godtagbar temperatur för en natts logi.

Morgondagen kommer därför bara att omfatta en inspektionrunda inkluderande utfordring av djuren och en kopp kaffe.

Luleå 18 nov 2017
Vid protokollet
Bert Bodin

*****

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar