tisdag, mars 14, 2006

Koloni

Axel Oxenstiernas (1583-1654) ande verkar ännu sväva över landet. "I Norrland hava vi inom våra gränser ett Indien, blott vi förstå att bruka det", är ett av hans kända uttryck.

När jag idag läser ett reportage i NSD om hur politiker i Norrbotten fortfarande märker att myter och fördomar lever kvar hos deras kolleger i sydsverige, så blir jag milt sagt irriterad. Hur skall vi göra för att visa att vi lever i moderna, utvecklade, och närande områden?

Kanske skall vi stänga av vid någon lämplig gräns.

Vi vill dessutom fortsätta att utvecklas. Det känns lika naturligt för oss i denna del av landet, som för er andra. Till det behövs en del infrastruktursatsningar. Botniabanan byggs för närvarande och en fortsättning från Umeå och norrut mot Haparanda och det finska/ryska järvägsnätet är beslutad. Det kostar ett antal miljarder, visst, men det måste det få göra. Men det ifrågasätts starkt gång efter annan, i evighet, amen. Antagligen tills det beslutade projektet står klart.

Ett annat projekt, som också kostar pengar är det där hålet i Hallandsåsen, där man pumpar in pengar och pumpar ut vatten. Sveriges dyraste brunn!

Citybanan i Stockholm tas också upp i reportaget. En satsning som omges med många tvivel angående dess samhällsekonomiska nytta. "Likväl bör det genomföras", säger Piteås kommunalråd Peter Roslund.

Botnia och Norrbotniabanan anses däremot samhällsekonomiskt bärande.

Norrbotten har en BRP (bruttoregionalprodukt) som ligger över riksgenomsnittet. Stockholms län ligger under samma snitt.
Norrbottens näringsliv står för ett mycket större exportvärde än regioner i övriga landet. En vanlig jämförelse är att jämföra Volvo med LKAB. Det LKAB exporterar är svenskt, malmen framgrävd ur det svenska berget och vidareförändlad i svenska pelletsverk. En Volvo, som är tillverkad i Sverige består till mer än hälften av delar som är importerade. Dessutom tillverkas en stor mängd Volvobilar i fabriker utomlands.

Så skrev Lennart Håkansson, tidningschef på NSD, för en tid sedan.

Synd att han inte skrev det i DN, SvD, eller Sydsvenska Dagbladet.

Nåväl - Låt de okunniga leva kvar i de gamla föreställningarna! De är antagligen inget man kan göra något åt, så länge tongivande media är så koncentrerade till en plats här i landet.

Själva kan jag bara konstatera att vi som bor här kommit en bra bit längre, än sextonhundratalets stora tänkare!Ur Wikipedia:
En koloni (latin colōnia, av colōnus, "odlare", "nybyggare") är en bosättning som har en viss slutenhet eller gemenskap och vanligen är belägen i en främmande omgivning. Senare har ordet koloni kommit att syfta på ett område som tillhör en annan stat.Andra bloggar om: , , , ,


Uppdatering: Läs även Stefan Tornbergs inlägg från 15 mars, då fler synpunkter dykt upp i pressen!

Inga kommentarer: