måndag, februari 06, 2017

För snart sex år sedan ...

.. kom en undersökning som visade att många unga kan tänka sig att leva i en diktatur, och att andelen då ökat betänkligt på fem år. Inte för att jag vet hur vederhäftig den undersökningen var.

Men jag skulle gärna vilja veta hur läget är i dag.

Här är mitt gamla inlägg i frågan.

*****

2 kommentarer:

Rexxie sa...

Inte bara unga verkar det som, tämligen många vuxna amerikaner har ju alldeles frivilligt valt en diktators-wannabe till president...

Bert Bodin sa...

Riktig observation, Rexxie. Det är kanske den förändringen som skett. Men sedan har ju de unga dessutom blivit äldre. Och kanske följer fenomenet med i ålderstrappan.