fredag, oktober 12, 2007

En god idé

Så har fredspriset till Alfred Nobels minne gått till två miljökämpar. FN:s klimatpanel och Al Gore får dela på slantarna. Utmärkt!

Siktet har varit högt, när priskommissionen bestämt sig. Miljöhotet kan förstås i sin förlängning hota världsfreden.

Men vore det inte på tiden, att Nobelkommitten funderar i nya banor?

Inrätta ett miljöpris till Alfred Nobels minne!

*****


Andra bloggar om , , , ,

Inga kommentarer: