måndag, oktober 08, 2007

Förlorade spärrar

Leif på Aerö skriver om att Sverige måste ta itu med varningssignalerna som visar sig som överdrivet våld bland ungdomar. Nu senast i helgen har vi sett ett par exempel på detta. I Stockholm, i Tyresö, och i Näset i närheten av Göteborg.

Jag vet inte vad utvecklingen beror på. Antingen har dåd av denna typ ökat, eller också har media varit dåliga på att rapportera om dem förut.

Visst kan man spekulera i orsakerna till det bestialiska våldet. För min del tror jag att mycket ligger i att unga idag ser väldigt mycket av varan i filmer, dataspel osv.

Jo, jag vet. Expertisen talar emot mig. Men jag föredrar att lita på mitt sunda förnuft. Nog måste det finnas ett visst mått av avtrubbning.

Var finns nu alla som hävdat att Staffan Westerberg förstörde en hel generation med sin "Vilse i pannkakan"?

*****


Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: