lördag, januari 28, 2017

Förmiddag

Forskning pågår. Fåglar inpå knuten heter en vana som jag lagt mig till med de senaste åren just den sista helgen i januari.

18000 är vi, som rapporterar våra observationer. Det resulterar under våren i en sammanställning som berättar om tillståndet i landet vad gäller fågellivet. Nya arter, ökande eller försvinnande sorter. Det berättar samtidigt om ekologin i stort. Vart är klimatet på väg.

Givetvis kommer jag även att delge dig min rapport. Jag menar, så att vi kan jämföra.

Eller hur?


*****

Inga kommentarer: