lördag, april 15, 2017

Ja inte vet jag ...

.. men när vår familj skulle ut och åka skidor, tog vi skidorna på axeln och gick ut till närmaste skidspår.

Vi behövde inte lägga om de lokala trafikföreskrifterna, eller göra utvärderingar efter försöksverksamhet.

"För vanliga familjer har det här gjort att det varit mindre struligt att ta sig ut."

Nuförtiden verkar allt så krångligt. Är det det som kallas utveckling?

*****

Inga kommentarer: