söndag, april 23, 2017

Kvällen kommer ...

.. med dimma över havsisen. Dagens sol får isen och snön att avge fukt som kondenserar när luften kyls av.

Ljuset blir magiskt. Öarna ute på fjärden tonar bort i ett ljust rosa intet.

Vår vår.

*****

Inga kommentarer: