lördag, juli 12, 2014

Så var det gjort

Samfälligheternas årsmöte avklarat enligt stadgarna. Jag hade kallat båda - endast en samfällighet hörsammat. Så vi beslutade ditten och datten även för dem. Demokratiskt - Jo, enligt stadgarna är det  fullt tillåtet.

Men för att sätta lite press på "den andra" valde vi in en representant därifrån till styrelsen. Enhälligt. Så får vi se hur det går.

Annars är det kul att träffa "alla". Många ser vi ju inte under vintrarna. De två norska familjer som finns etablerade här mötte också upp. De har "ferie".

Och givetvis hade jag skött mig och blev därför vid min post ett år till.

Sekreterare.

*****

2 kommentarer:

Elisabet. sa...

Hahaha ..., ja, något annat var förstås inte att vänta ,-)

Bert Bodin sa...

Precis. Och hellre det, än ordförande.