torsdag, maj 28, 2020

Vilken personal ...

.. ska finnas tillgänglig för att genomföra de där 100 000 Covid19-testerna per vecka?

Det tycker jag att den samlade, och nu rasande oppositionen ska berätta, istället för att sitta där och höja blodtrycket.

Sedan undrar jag vad alla dessa tester ska visa. Resultaten lär ju inte vara entydiga, sägs det. Inte att lita på till 100 procent, alltså. Det blir ett spel för gallerierna. 

*****

7 kommentarer:

Elisabet. sa...

Och är du testad och negativ idag, kan du vara positiv i nästa vecka.

Monet sa...

I alla andra länder har man på mycket kort tid organiserat sig så att man snabbt och effektivt kan genomföra tester på nästan hela befolkningar. Man sätter upp tältstationer, har ambulerande personal, kommer t o m hem till folk, man kommer i egen bil till särskilda utomhusstationer och provtas i bilen. Skillnaden är att man har fungerande tester och dessutom i tillräckligt antal plus laboratoriekapacitet som har prioriterats. Och prioriterar och snabbutbildar provtagnimgspersonal, det är ju inte rocket science precis.

Andra lämder som följer en annan strategi än Sveriges testar för att få en upfattning om spridningen men framförallt för att kunna smittspåra, lokalisera och hemisolera de som testas positivt tillsammans med sina familjer i minst 14 dagar. Man agerar konsekvent och kraftfullt för att få kontroll över själva smittan. Detta är också WHOs budskap: testa, testa, testa som FHM inte följer och kritiseras för. Kan man överallt annars borde man kunna i Sverige. Tyvärr ser vi nu det katastrofala resultatet av den tegnellska vägen där ingenting av detta prioriteras. Förhoppningsvis sker nu en ändring, trycket ökar ju faktiskt....

Bert Bodin sa...

@ Elisabet

Precis. Jag tror att testningen kan ge en falsk trygghet som gör att man blir mer nonchalant.
- Jaha. Jag har haft Covid19. Men då har jag ju inget att frukta.

Ingen vet ngt om ev. immunitet.

Bert Bodin sa...

@ Monet

Men vad är det då andra länder kommit fram till?

Monet sa...

Bert, det jag skriver: för att få bättre kontroll över smittans utbredning, i vilken takt och var (eftersom detta är en klustersmitta, det är därför ni i norr och i Halland inte (ännu) är så drabbade). Genom att identifiera de som är smittade, spårar man också med olika medel upp den personens närmaste och andra kontakter. Familjer sätts i hemkarantän (eller som i mitt gamla hemland Frankrike om man vill på hotell som staten betalar) i 14 dagar och testas sen igen. Testa, smittspåra, isolera. Detta gjorde man till exempel i den lilla by i Italien där smittan anses först ha brutit ut samtidigt som man effektivt stängde möjligheten att resa in eller ut i samhället. Samma sak har man gjort på Nya Zeeland, Island, Sydkorea och faktiskt också i våra grannländer. I några av länderna och i den lilla byn har man inte längre några fall, varken på Island eller Nya Zeeland t ex.

I Sydkorea där man öppnat upp restriktionerna precis som nu sker i Europa har man börjat se tendenser till ökning och vidtar då direkt restriktioner igen. Den här strategin kallas populärvetenskapligt för ”Hammaren och Dansen” (googla på det!) och innebär just det: Stäng ner (hamra) effektivt i 6-8 veckor och få kontroll över spridningen. Öppna därefter, enligt strikt kontrollerad former upp igen ( i en böljande men kontrollerad dans )allt från gränser till skolor, restauranger etc så att samhället kommer sakta igång igen. Alla inom vård och samhällsviktiga funktioner testas regelbundet. De kan då vid negativt resultat fortare återgå i arbete. Sen ska sägas att i andra länder är munskydd obligatoriska och övriga smittskyddsåtgärder av helt annat slag än i Sverige och befolkningarna i mycket högre grad medvetna om smittorisker och följer anvisningar på ett helt annat sätt än i Sverige. Men testerna är grundbulten. Och vid minsta tecken till ökad smittspridning återförs olika typer av restriktioner.

I Sverige görs ingenting av detta. Vi har heller inte skyddsmaterial och Tegnell tror att vi inte kan lära oss att sätta på oss munskydd utan att göra dem till smitthärdar. Vi har extremt katastrofala dödstalssiffror och trots att de uteblivna testerna nu håller på att bli en politisk fråga på hög nivå så görs det ändå inte. Det finns ett skäl till varför vi inte är välkomna till Cypern och inte får åka över norska och danska gränsen. För man vill hålla kontroll över smittan och det vet man att vi inte har i Sverige!

Elisabet. sa...

Men vad jag inte begriper är hur tyskar och danskar vill komma hit till detta pestsmittade land, för det är precis vad jag har sett alldeles nyss! En tysk husbilsfamimlj på parkeringen i Särdal och flera danska bilar. Jag får inte ihop det. Om dom nu åker hem till sitt igen, blir det karantän i två veckor? Förklara den som kan!

Bert Bodin sa...

@ Elisabet

Där har vi märklig logik. Igen.