onsdag, december 14, 2005

Kosmetik, eller omvärdering, eller både ock

Nu har BRÅ:s rapport om svenskars och invandrares brottslighet publicerats. Det var tio år sedan sist.

Den visar att invandrare oftare misstänks för brott, än svenskfödda. Observera 'misstänks'! Det står inte döms.

Varför man mäter på detta sätt vet jag inte.

Faktum kvarstår att de flesta brott som begås i Sverige görs av svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

Men det är inte min anledning till det här inlägget.

Ordet invandrare har fått en helt felaktig innebörd för många människor. Man är invandrare så fort man 'inte ser svensk ut'. Samtidigt är folk som kommer från Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England, Frankrike, USA med flera länder inte invandrare i mångas ögon.

Varför?

När är man svensk? Det är en annan fråga som man bör ställa sig. Född i Sverige av utlandsfödda föräldrar? Tänk efter! Själv är jag åttondelsvallon. Ättling till belgiska invandrare, alltså.

Om jag istället använder ordet 'immigrant'; vilka associationer dyker då upp i ditt huvud?

1 miljon svenskar emigrerade under 1800- och 1900-talen och blev immigranter i, exempelvis USA, Brasilien och Argentina.

En immigrant kommer från ett land till ett annat.
Nästa släktled är alltså inte immigranter.

Enkelt, logiskt och utan värderingar.

Alla ansträngningar bör förstås riktas till att all brottslighet minskar.

Det är det som är den stora uppgiften.

Inga kommentarer: