fredag, december 09, 2005

Det här med att vi inte har ...

... något officiellt språk i Sverige, förundrar mig. Och att det blev så tyst om det efter att beslutet fattades i Riksdagen i
onsdags, förundrar mig nästan ännu mer.

Svenska blir alltså inte lagfäst språk i Sverige. Vad innebär detta i t.ex. EU-sammanhang? Alla EU-handlingar skall finnas tillgängliga på medlemsländernas officiella språk. Nu har vi svenskar inget sådant. Skall vi läsa EU:s beslut på franska, tyska eller engelska?

Det är vi ju så duktiga på.
Tror vi!

Inga kommentarer: