måndag, december 12, 2005

Hur gör man för att inte må illa

Jag behöver få veta hur jag i ett demokratiskt samhälle skall bära mig åt. Nu kan jag inte stillatigande bara iaktta hur ryggar dunkas och eliter skapas.

Så har herr Persson än en gång talat maktspråk. Anställer en herr Ljunggren och placerar honom på en toppost i Helsingfors, med Utrikesdepartementet som löneutbetalare. Utrikesdepartementet som dessutom har anställningsstopp. De anställda inom UD rasar. Men det hjälper inte. Vad herr Ljunggren skall göra vet jag inte. Och egentligen är det ointressant. I alla fall för mig.

Men tillvägagångssättet!

Och vilka störtfloder av kritik vi än presterar, så rinner det av den väl infettade ledaren.

Hjälper det om jag röstar borgerligt till hösten? Nej - skulle inte tro det. Jag börjar snart luta åt att bli röstskolkare. Det bär mig emot, men vad tjänar det till att utnyttja sin demokratiska rättighet.

President Perssons makthunger går säkert att återfinna även hos andra politiker, som i likhet med näringslivets toppar endast jobbar för att komma till sin egen himmel. En bekymmerslös tillvaro på bekostnad av andra.

Kalla mig inte yrvaken. Jag vet att det här förstås har pågått från och till genom alla tidsepoker. Men nu börjar det rinna över.

Jag behöver ett tydligt alternativ innan jag kräks.

Inga kommentarer: