torsdag, december 15, 2005

Jag måste böja mig

Kvällspressens trovärdighet har stigit. Åtminstone en av blaskorna måste ha rätt! Det är första gången.

Och extra kul är ju att
det är i ett sådant
angeläget ämne.
(Saxat ur DN 15 dec)

Inga kommentarer: