torsdag, november 20, 2014

Individens val - Individens värld

Så gott som dagligen hör jag om hur "offer" tas om hand på diverse vårdinrättningar, främst akutditon, för att de experimenterat med drogen Spice. Och missbruket sprider sig ohejdat, eftersom det inte finns möjlighet i lagen att förbjuda substansen.

Jag har väldigt svårt att förstå hur folk (För det är tydligen inte bara ungdomar.) vågar prova röka okända kemikalier efter att ha hört hur det kan gå, redan efter ett bloss ibland. Näradödenupplevelser vittnas det om. Vilket hörs i tidningar, radio och TV, gång på gång på gång.

Men så slår det mig ...  Många, oavsett ålder lyssnar aldrig på nyheter, läser aldrig tidningar, ser inte Rapport, Aktuellt eller TV4-nyheterna. Ett faktum som för mig är obegripligt. Inte heller tror jag att så många är beredda att betala för att läsa journalistiska alster på nätet, dvs prenumerera på en daglig tidning. "Nyhetsundvikare" har blivit ett nytt begrepp, enligt bl.a. Dagens Nyheter häromdagen. "Den stora klyftan" heter en artikel som handlar om just detta.

Denna ökande kategori människor får istället sitt nyhetsflöde från sociala medier och andra nätsajter av varierande sort och (förstås) kvalitet. Ofta hämtar de också sina kunskaper från sfärer beroende på det egna intresset. Det blir alltså en rätt begränsad omvärldsbevakning. Värdet av den information de får blir naturligtvis också därefter.

Det får mig att undra hur demokratin kommer att fungera i en framtid, som inte ligger så väldigt långt borta. Ska vi få all information från Facebook, Instragram, Twitter, Viralt etc etc så får vi nog vänja oss vid ett förändrat samhällsskick.

Statsminister Jamson tillträdde  efter den lyckade gillakampanjen år 2022

Eller vad tror du?

*****
Foto: Wikimedia commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_%283562052373%29.jpg?uselang=sv

Inga kommentarer: