lördag, juni 19, 2021

Ännu ett ...

.. fynd, om än inte så oväntat. I alla fall inte vad gäller art. Nattviolen stod där fullt utslagen. Kanske lite tidigt. 

Av de två varianter av nattviol vi har, tror jag att detta är grönvit nattviol. Jag har inte lärt mig skilja på de två till 100% ännu.*****

Inga kommentarer: