måndag, januari 04, 2016

Kalla mig gärna gammalmodig ...

.. men jag tycker i likhet med 7 av 10 svenskar att värnplikten ska återinföras. Bara 5 år sedan den avskaffades (eller lades på is, som någon uttryckte det tidigare idag) har det konstaterats att det inte blev någon succé med ett frivilligt försvar. Det hade jag nog kunnat säga redan då, och sa det också.

Nu är jag ingen som tror att vi någonsin ska kunna försvara oss helt ut mot en stor övermakt. Men jag tror heller inte att någon skulle vilja hjälpa oss i ett krisläge om vi själva struntat i att  bygga upp ett "grundskydd".

Jag tycker dessutom att "försvaret"inte nödvädigtvis behöver ha etiketten "militär" klistrad på sig. Ett försvar kan vara till nytta i många andra sammanhang i fredstid. Hjälp i den nuvarande flyktingproblematiken. Klimathot. Stora samhällsolyckor. Skogsbränder, översvämningar och liknande.

Dessutom tror jag det är bra att unga personer får chansen att lära sig en del nyttiga kunskaper av mer konkret karaktär än de som de avgränsats ifrån. En del har väl aldrig satt sina små fötter utanför stadens hank och stör. Inte heller är det skadligt att få gnuggas i att umgås och nötas mot andra personer, som du kanske inte skulle träffa i det vanliga livet. Social mognad, alltså.

Att få upptäcka att saker kan inträffa, som inte kan styras enkelt, eller försvinner med att trycka Esc eller Ctrl alt delete kan inte heller vara onyttigt.

Gnyet har redan kommit igång. En allmän plikt anses inskränka den personliga friheten, med mera, med mera.

Nåja - Är inte den personliga friheten värd att försvara, då? Eller säkra friheten från de hot, av flera slag, som förmodligen hänger över oss.

*****

Inga kommentarer: