måndag, maj 13, 2019

Vad är det med moderater ...

.. och gemenskap? Hör att strömningar inom partiet vill slopa public service-radio och TV. Varför? Vad är de så ängsliga för?

Jo - de anser förstås att allt som är samhällsägt är vänstervridet. Inte så märkligt, när man bara tittar högerut i vanliga fall.

Bort med Public service. In med Special service, eller vadå? Privatiseringens lov. Då kan vi tjäna pengar. Som vi kan gömma i något skatteparadis. Inte behöver det satsas på kvalitet heller. Det märks ju tydligt.

Jag kan nämligen inte begripa hur seriösa människor kan tycka att teve-kanalerna 3 - 89 innehåller något som kan kallas kvalitet. I stort sett inget av det jag har sett i alla fall. (Eller råkat se, snarare.) Moderater tillhör alltså den kategorin, uppenbarligen.

Ingen ska inbilla mig att det kommer privata kanaler, som kan ta upp det ansvar, som allmänhet har rätt att kräva, vad gäller samhällsinformation. Och då menar jag allt från "stäng dörrar och ventilation", till bevakning av demokratiska rättigheter, EU-frågor etc. Sett något sådant på Kanal 5 på sistone? Jag bara undrar.

Sverige är heller inget unikt vad gäller public service. Nedanstående lista visar motsatsen. Till och med USA har två radiokanaler som anses höra till kategorin "bolag i allmänhetens tjänst". Listan är från Wikipedia

Och kom inte och klaga på att public service är avgiftsbelagt. För det är nämligen alla andra kanaler också. En liten del av varenda pryl, varenda matvara, varenda tjänst du konsumerar, bekostar den reklam, som de privata kanalerna finansieras av. Men det talas det tyst om.

Att vilja bli befriad från p-s-avgiften "för att man aldrig tittar". Så korkat. I så fall vill jag också låta bli att betala för alla andra kanaler, som jag "aldrig" knappar in.

Vad tycker du?

*****

2 kommentarer:

Knapsu sa...

Moderaterna vill inte att medborgarna ska vara välinformerade om politik och ha kunskaper om samhällsfrågor. Bättre för dem om folket enbart serveras lättviktig underhållning från det stora landet i väst.

Bert Bodin sa...

Det är exakt den känslan och den föraning jag får, när jag lyssnar till dem.