tisdag, juni 28, 2022

Så fick vi besök ...

.. inte mindre än fyra amiralfjärilar, som festade loss i vår syren en stor del av dagen. Varför den heter Amiral har jag ingen aning om.

Amiralen överlever mycket sällan vintern i Sverige, utan migrerar varje år från länder söder om alperna. Antingen kommer de direkt och dyker upp här i juni. Men ibland stannar de och producerar en ny generation i Mellaneuropa. Den generationen fortsätter hit under senare delen av sommaren. Till glädje för oss. Synd att den går döden till mötes i höst.

Amiral. Vanessa atalanta på latin.
*****

5 kommentarer:

Rexxie sa...

The name 'red admiral' apparently comes from a corruption of the original 18th-century name 'red admirable'.

Så nu vet du det!

Rexxie sa...

...och på franska (för att glädja Monet): Le Vulcain...

Från samma källa som förra citatet: "I rather like the French name for it too: Le Vulcain, meaning the Vulcan, the god of fire, which particularly includes the fire created by volcanoes, conjuring up the orangey scarlet flames against the inky black igneous rocks – wonderfully describing the admiral’s colouration!"

Bert Bodin sa...

@ Rexxie

Tack för den forskningsinsatsen. Så typiskt du! 😉👍

Nästa uppdrag: Varför heter den Vanessa atalanta på latin?

Rexxie sa...

Döptes till Vanessa av Johann Fabricius 1807. Namnet tog han från Jonathan Swifts dikt Cadenus and Vanessa, där ordet nymf förekom frekvent. Namnet Vanessa fick Swift från Esther Vanhomrigh (Van från efternamnet, och Essa är diminutivet av förnamnet, därav Vanessa). Även Atalanta förekommer i samma dikt...

'When lo! Vanessa in her bloom
Advanced, like Atalanta's star.'

Så nu vet du även att det är Swift som indirekt ligger bakom fjärilsnamnet!

Bert Bodin sa...

@ Rexxie

Tack för forskningsrapport. Jag lämnar in avhandlingen till någon oppositonsbedömning, så ses vi vid doktorspromoveringen.