torsdag, juli 21, 2016

Blomsterkoll XV 2016

I blåsten var det marigt att få bilden skarp. Och dessutom bara mobilkameran till hands. Men jag tror du klarar det ändå.
Lycka till!

Uppdatering: Svaret finns här. I kommentarerna.
*****

Inga kommentarer: