måndag, februari 15, 2016

Sänkta löner

Allt detta snack om lägre löner för nyanlända, där främst de borgerliga partierna försöker över-(eller under-)trumfa varandra med påhitt om hur mycket man ska få på sitt första jobb.

På den svenska arbetsmarknaden finns överenskommelser över hur lön ska sättas. Det har fackföreningarna och arbetsgivarna fixat. Det är bara att följa de riktlinjerna. Så gör vi hos min arbetsgivare. En grund med hänsyn tagen till ålder. Sedan lägger vi oftast på en del beroende på kompetens.

Att skapa en "egen arbetsmarknad" för så kallade enkla jobb, tror jag inte hjälper ett dugg. Det skapar varken nya jobb, eller integration.

*****

2 kommentarer:

Turtlan sa...

Instämmer! Hitta på bättre morötter i så fall för att skapa en arbetsmarknad för nyanlända.

Bert Bodin sa...

Ja, jag förstår inte idén, överhuvudtaget. Det blir bara en A- och en B-arbetsmarknad. När B-jobbarna börjar bli varma i kläderna, så vill de förstås ha ordinarie löner. Men då åker de väl ut med huvudet före.